De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Borsus

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Willy Borsus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Willy Borsus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Willy Borsus

Cumuleo