De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Bouchat

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door André Bouchat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Bouchat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Bouchat

Cumuleo