De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Brotchi

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Brotchi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Brotchi

Cumuleo