De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Bruggeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Frank Bruggeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frank Bruggeman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frank Bruggeman

Cumuleo