De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Brugmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Dominique Brugmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Dominique Brugmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Dominique Brugmans

Cumuleo