De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Cabiaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Véronique Cabiaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Véronique Cabiaux

Cumuleo