De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Cauwenberghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Cauwenberghs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Cauwenberghs

Cumuleo