De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Clément Vangindertaelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Clément Vangindertaelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Clément Vangindertaelen

Cumuleo