De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Charels

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Charels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Charels

Cumuleo