De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Closson

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Benoît Closson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Benoît Closson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Benoît Closson

Cumuleo