De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Coddens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Rudy Coddens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Rudy Coddens

Cumuleo