De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Collin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Collin

Cumuleo