De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Colsoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Colsoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean Colsoul

Cumuleo