De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Cuppens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Cuppens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Cuppens

Cumuleo