De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Daems

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Hendrik Daems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Hendrik Daems

Cumuleo