De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Daubie

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Patrick Daubie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Patrick Daubie

Cumuleo