De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valérie De Bue

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Valérie De Bue
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Valérie De Bue

Cumuleo