De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monica De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Monica De Coninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Monica De Coninck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Monica De Coninck

Cumuleo