De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard De Cuyper

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Bernard De Cuyper
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Bernard De Cuyper

Cumuleo