De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenne De Potter

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jenne De Potter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jenne De Potter

Cumuleo