De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jo De Ro

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jo De Ro
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jo De Ro

Cumuleo