De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Schepper

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc De Schepper
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc De Schepper

Cumuleo