De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Debacker

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Guy Debacker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Guy Debacker

Cumuleo