De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Debecker

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door André Debecker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Debecker

Cumuleo