De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Deckmyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Johan Deckmyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Johan Deckmyn

Cumuleo