De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Deconinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Deconinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Deconinck

Cumuleo