De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Decoster

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Guido Decoster
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Guido Decoster

Cumuleo