De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Deguide

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Deguide
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marc Deguide

Cumuleo