De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Delire

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Delire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Delire

Cumuleo