De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Delva

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Gilbert Delva
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Gilbert Delva
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Gilbert Delva

Cumuleo