De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Delva

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Paul Delva
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Paul Delva

Cumuleo