De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludivine Desonay

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Ludivine Desonay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Ludivine Desonay
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Ludivine Desonay

Cumuleo