De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacquy Detrain

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacquy Detrain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacquy Detrain

Cumuleo