De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cyprien Devilers

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Cyprien Devilers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Cyprien Devilers

Cumuleo