De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Michel Devos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Michel Devos

Cumuleo