De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Dewart

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Roger Dewart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Roger Dewart

Cumuleo