De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Dumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door André Dumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Dumont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Dumont

Cumuleo