De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Elias

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Francis Elias
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Francis Elias

Cumuleo