De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fagneray

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Fagneray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Fagneray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Fagneray

Cumuleo