De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hamza Fassi-Fihri

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Hamza Fassi-Fihri
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Hamza Fassi-Fihri

Cumuleo