De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Verbrugge

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Hendrik Verbrugge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Hendrik Verbrugge

Cumuleo