De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Flament

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Michel Flament
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Michel Flament
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Michel Flament

Cumuleo