De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Fonteyne

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Bernard Fonteyne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Bernard Fonteyne

Cumuleo