De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Foret

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Gilles Foret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Gilles Foret
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Gilles Foret

Cumuleo