De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Franck

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Franck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Franck

Cumuleo