De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Frankignoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Daniel Frankignoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Daniel Frankignoul

Cumuleo