De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cindy Franssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Cindy Franssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Cindy Franssen

Cumuleo