De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Frédéric

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door André Frédéric
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Frédéric

Cumuleo