De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Frère

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Frère
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Luc Frère

Cumuleo