De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcella Gebruers

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marcella Gebruers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marcella Gebruers

Cumuleo